Suchergebnisse

Brennholz Buche - 30-715 Kraków - 1 m³ Hartholz
 

Hartholz - trocken 1 m³

Kraków, 30-715
Domy i Architekci sp. z o.o. (Händler)

1 m³ (Raummeter) Lieferung Barzahlung 25 cm

Hartholz Buche Kammertrocken

Brennholz Birke - 98596 Brotterode-Trusetal - 1 m³ Hartholz
 

Hartholz - trocken 1 m³

Brotterode-Trusetal, 98596
Holger Dämmig (Privat)

1 m³ (Schüttraummeter) Lieferung Barzahlung 25 cm

Hartholz Birke Lufttrocken

Brennholz Esche - 72336 Balingen - 10 m³ Hartholz
 

Hartholz - trocken 10 m³

Balingen, 72336
Roland Kern (Privat)

10 m³ (Raummeter) Selbstabholung Barzahlung 25 cm

Hartholz Esche Kammertrocken

Brennholz Buche - 98596 Brotterode-Trusetal - 1 m³ Hartholz
 

Hartholz - trocken 1 m³

Brotterode-Trusetal, 98596
Holger Dämmig (Privat)

1 m³ (Schüttraummeter) Lieferung Barzahlung 25 cm

Hartholz Buche Lufttrocken

Brennholz Fichte - 72661 Grafenberg - 1 m³ Nadelholz
 

Nadelholz - trocken 1 m³

Grafenberg, 72661
Andreas Kühfuß (Privat)

1 m³ (Raummeter) Selbstabholung Barzahlung 100 cm

Nadelholz Fichte Lufttrocken

Brennholz Fichte - 72762 reutlingen - 1 m³ Nadelholz
 

Nadelholz - trocken 1 m³

reutlingen, 72762
roland busato (Privat)

1 m³ (Raummeter) Selbstabholung Barzahlung 100 cm

Nadelholz Fichte Lufttrocken

Brennholz Esche - 72585 Baden-Württemberg - Riederich - 1 m³ Hartholz
 

Hartholz - trocken 1 m³

Baden-Württemberg - Riederich, 72585
MF Brennholzhandel (Händler)

1 m³ (Schüttraummeter) Lieferung Barzahlung 33 cm

Hartholz Esche Nass

Brennholz Buche - 72510 Stetten - 1 m³ Hartholz
 

Hartholz - trocken 1 m³

Stetten, 72510
Brennholzhandel Sieber (Händler)

1 m³ (Schüttraummeter) Lieferung Barzahlung 25 cm

Hartholz Buche Lufttrocken

Brennholz Fichte - 86925 Fuchstal - 1 m³ Nadelholz
 

Nadelholz - trocken 1 m³

Fuchstal, 86925
(Händler)

1 m³ (Schüttraummeter) Lieferung Barzahlung 33 cm

Nadelholz Fichte Kammertrocken

Brennholz Buche - 71543 Wüstenrot - 1 m³ Hartholz
 

Hartholz - trocken 1 m³

Wüstenrot, 71543
DG-Brennstoffe (Händler)

1 m³ (Schüttraummeter) Lieferung Barzahlung 33 cm

Hartholz Buche Lufttrocken